Aktuality

SZVT VYZÝVA VLÁDU, ABY NEROBILA ROZDIELY MEDZI OBYVATEĽMI V OCHRANE PRED RASTÚCIMI CENAMI ENERGIÍ

Slovenský zväz teplárov (ďalej len SZVT) opäť upozorňuje na stále pretrvávajúcu diskrimináciu voči odberateľom Centrálneho zásobovania teplom (ďalej len CZT). Pomoc od vlády, ktorá by pomohla tlmiť prudký nárast ceny plynu pre domácnosti od budúceho roka by mala byť rovnaká pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome na sídlisku alebo rodinnom dome.

Viac info nájdete v sekcii "Médiá - Tlačové správy SZVT" https://teploslovenska.sk/media 

Publikované 5. Augusta 2022