Archív prezentácii

Konferencia Energetika 2021, Brno

Prezentácia Ing. Stanislav Janiš - JE „FIT FOR 55“ EFEKTÍVNA cesta DEKARBONIZÁCIE ? 

Publikované 15. Decembra 2021

Odborný webinár SZVT.

 Aproximácia smerníc Zimného energetického balíka do slovenskej legislatívy je v plnom prúde a Európska Komisia už dnes avizuje revíziu kľúčových smerníc v najbližších rokoch - Smernice o podpore OZE (RED II), Smernice o energetickej efektívnosti (EED), Smernice o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov (EU ETS).  Pripravuje sa Regulačná politika na nové regulačné obdobie. Týmto, ale aj ďalším aktuálnym témam sa venoval odborný webinár SZVT, ktorý sa uskutočnil ONLINE dňa 10.12.2020.

Na webinári sa hovorilo o:

  • systémových zmenách riešenia podpory existujúcich a aj budúcich zdrojov VÚ KVET,
  • príprave na nové regulačné obdobie,
  • možnostiach financovania projektov v teplárenstve po roku 2020 zameraných na úspory energie a využívanie OZE (Partnerská dohoda na programové obdobie 2021-2027, Operačný program Slovensko – cieľ 2, Modernizačný fond, Plán obnovy...),
  • pohľade a návrhoch SZVT na aproximáciu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov z 11.decembra 2018 do národnej legislatívy, ako sa to dotkne zákona o teple,
  • technických úpravách v systémoch CZT – čo nás čaká a neminie.

Webinárom sprevádzal  Stanislav Janiš, predseda predstavenstva SZVT a privítal vzácnych hostí. Teší nás, že po dlhšej dobe na webinár prijal pozvanie aj zástupca Úradu pre reguláciu, za ktorý diskutoval priamo predseda úradu, pán  Andrej Juris.  Pozvanie ďalej prijali naši dlhoroční odborní partneri,  Kvetoslava Šoltésová, (SIEA), Rastislav Hanulák (Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r.o.), Ivan Ďuďák (Národná energetická, a.s.) a Martina Olejníková (Veolia Energia Slovensko, a.s.).

Videá z webinára nájdete na nižšie priložených linkoch.

Stanislav Janiš (predseda predstavenstva SZVT) – Otvorenie a úvodná prezentácia.

"Prehrať na Youtube"

 Ivan Ďuďák (Národná energetická, a.s.) - Príprave na nové regulačné obdobie.

"Prehrať na Youtube"

Andrej Juris, (predseda ÚRSO) – Regulácia a  systémové zmeny riešenia podpory existujúcich a aj budúcich zdrojov VÚ KVET.

"Prehrať na Youtube"

Stanislav Janiš namiesto Rastislava Hanuláka (Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r.o.)  - Pohľad a návrhy SZVT na aproximáciu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov z 11.decembra 2018 do národnej legislatívy, ako sa to dotkne zákona o teple.

"Prehrať na Youtube"

Kvetoslava Šoltésová, (SIEA) a Martina Olejníková (Veolia Energia Slovensko, a.s.) -  Možnosti financovania projektov v teplárenstve po roku 2020 zameraných na úspory energie a využívanie OZE (Partnerská dohoda na programové obdobie 2021-2027, Operačný program Slovensko – cieľ 2, Modernizačný fond, Plán obnovy...).

"Prehrať na Youtube"

Michal Hesek (Veolia Energia Slovensko, a.s.)  - technické úpravy v systémoch CZT – čo nás čaká a neminie.

"Prehrať na Youtube"

Publikované 19. Januára 2021

Konferencia Energy Camp 2019

Prezetnácia Ing. Stanislav Janiš - ENERGETICKO-KLIMATICKÝ BALÍK EÚ V DIAĽKOVOM VYKUROVANÍ A CHLADENÍ

Publikované 17. Septembra 2019

Konferencia - TRH S PLYNOM, Modra, 27.-28. máj 2019

Prezentácia Ing. Janiš - Kde je spotrebiteľ v energeticko klimatickom balíku EÚ                                                   

Publikované 1. Júla 2019

Konferencia - Vykurovanie 2019

Prezentácia Ing. Janiš - Vykurovanie vo svetle „Energetického a klimatického balíka  EK

Publikované 5. Marca 2019

Stredoeurópska energetická konferencia 2018

V dňoch 18. - 20.11.2018 sa v Bratislave konala Stredoeurópska energetická konferencia 2018, na ktorej v programe vystúpil s prezentáciou Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva SZVT. 

Výstupy z celej konferencie si môžete pozrieť na stránke www.ceec.sk

Prezentáciu nájdete TU:

Publikované 27. Novembra 2018

Konferencia priemyselné emisie 2018

V dňoch 23. - 24.10.2018 sa v Bratislave konala konferencia Priemyselné emisie 2018, na ktorej v programe vystúpil s prezentáciou "Zimný energetický balik, príležitosti a riziká pre teplárenstvo" predseda predstavenstva SZVT Ing. Stanislav Janiš.

Prezentáciu nájdete TU:

 

Publikované 23. Októbra 2018

Jesenná konferencia SPNZ 2018.

V dňoch 4. - 5.10.2018 sa konala Jesenná konferencia SPNZ 2018 v Hornom Smokovci, v rámci ktorej mal prezentáciu "Zemný plyn vo vykurovaní vo svetle zimného energetického balíka európskej komisie" predseda predstavenstva Ing. Stanislav Janiš.

Prezentáciu nájdete TU:

Publikované 8. Októbra 2018

Workshop - Modernizácia energetických systémov prostredníctvom nástrojov založených na ETS – Modernizačný fond a bezodplatné kvóty pre energetické odvetvie

Dňa 26.9.2018 sa v Bratislave konal Workshop - Modernizácia energetických systémov prostredníctvom nástrojov založených na ETS – Modernizačný fond a bezodplatné kvóty pre energetické odvetvie, v ktorom mal prezentáciu "Modernizácia energetických systémov prostredníctvom nástrojov ETS" predseda predstavenstva SZVT Ing. Stanislav Janiš.

Prezentáciu nájdete TU:

 

Publikované 28. Septembra 2018

Prezentácia

Publikované 31. Októbra 2017

Hĺbkový prehľad energetiky SR

Dňa 10.10.2017 sa na MH SR, za prítomnosti zástupcov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), uskutočnil hĺbkový prehľad energetiky SR. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia SZVT.

Prezentáciu Ing. Stanislva Janiša, predsedu predstavenstva zväzu, nájdete TU: 

 

Publikované 10. Októbra 2017

Videozáznam z medzinárodnej konferencie - Moderné centrálne vykurovanie 2017 - 3.10.2017 Bratislava

V nadväznosti na úspešné konferencie organizované SZVT v rokoch 2014 a 2016 na podporu centrálnych systémov vykurovania, ktoré mali pozitívnu odozvu v médiách a medzi účastníkmi, sa dňa 3.10.2017 v NH Hoteli Bratislava GATE ONE konal už 3. ročník medzinárodnej konferencie, pod záštitou MH SR, zameranej na systémy CZT, tento rok na tému „Sme na rovnakej ceste ako zvyšok sveta?“. Ako rečníci vystúpili zahraniční experti zo Švédska, Dánska, Belgicka a Číny a samozrejme nechýbali ani rečníci zo Slovenska. Na konferenciu prijali pozvanie pán štátny tajomník MH SR, Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD., podpredseda ÚRSO, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., ako aj  ďalší predstavitelia MH SR, MDV SR, MŽP SR, ZMOS, RÚZ, SIEA, SOI, SPNZ, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach a zástupcovia výrobcov a dodávateľov tepla.  

"Existujúce centrálne systémy zásobovania energiou budú vďaka vybudovanej infraštruktúre riadiť procesy výroby a dodávky tepla či chladu. Len prostredníctvom tejto vybudovanej energetickej infraštruktúry je možné tieto ambície dosiahnuť. V budúcej ére SMART CITY preto budú zohrávať systémy centrálneho zásobovania tepla ešte významnejšiu úlohu ako je tomu dnes,“ zdôraznil Paul Voss, výkonný riaditeľ Euroheat & Power, jednej z najvýznamnejších medzinárodných organizácií v oblasti komunálnej energetiky so sídlom v Belgicku." 

V duchu  najnovších trendov moderného vykurovania 4. generácie sa niesla celá konferencia. K dispozícii sú videá z prednášok, všetky prezentácie v slovenskom aj anglickom jazyku a fotogaléria.

PARTNERI KONFERENCIE

        

  

    

 "Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

 "Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

"Prehrať na Youtube"

MEDIÁLNE VÝSTUPY Z KONFERENCIE

TA3: Slovensko sa môže stať európskou špičkou vo využívaní energie

04.10.2017; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.30; por. 4/4; Michaela Lovásová / Marek Mašura

http://www.ta3.com/clanok/1113901/slovensko-sa-moze-stat-europskou-spickou-vo-vyuzivani-energii.html     

Viac mediálnych výstupov nájdete v sekcii "Médiá - Zaujalo nás v médiách"

FOTOGALÉRIA

"Prehrať na Youtube"

PREZENTÁCIE

Publikované 3. Októbra 2017

Prezentácia "Teplo a plyn sú dvojičky " Ing. Janiš - Konferencia ENERGOFÓRUM – PLYN

V dňoch 06. – 07. JÚNA 2016 sa vo VYHNIACH konala konferencia ENERGOFÓRUM 2016 - PLYN, na ktorej v programe vystúpil s prezentáciou "Teplo a plyn sú dvojičky" generálny sekretár SZVT, Ing. Stanislav Janiš.

Prezentáciu nájdete TU:

Publikované 24. Júla 2016

Prezentácie z konferencie Tepelná energetika efektívne

 

V dňoch 13.-14.5.2014 sa konala v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci konferencia Tepelná energetika efektívne, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Slovenským zväzom výrobcov tepla. Medzi 250 účastníkmi konferencie boli zástupcovia teplárenských spoločností, bytových družstiev a iných správcovských spoločností.  Hlavnými témami konferencie boli zmeny, ktoré so sebou priniesla novelizácia zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z. a pripravované úpravy zákona o energetickej efektívnosti.

 Prezentácie z konferencie nájdete TU: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-6623/prezentacie-z-konferencie-tepelna-energetika-efektivne/

 

 

Publikované 2. Júna 2014

Videozáznam z konferencie „Aký je vplyv regulácie v tepelnej energetike na cenu tepla?“

Slovenské teplárenstvo prežíva v prostredí, ktoré sa rozhodne nedá označiť za žičlivé. Jeho hlavnou charakteristikou je existencia regulácie, ktorá je na Slovensku tak rozsiahla, že jej vplyv na celý sektor teplárenstva, jeho rozvoj a dokonca jeho prežitie je zásadný.

Odpovede na otázky, či je takýto spôsob regulácie teplárenského sektora, aký existuje na Slovensku, užitočný, či pomáha rozvoju teplárenstva, alebo mu škodí, či je strážcom a garantom cenovej stability, alebo je brzdou rozvoja nových trendov a služieb, hľadali účastníci na Slovensko – Fínskej konferencii, ktorá sa konala dňa 5.2.2014 v Hoteli Holiday Inn v Bratislave. Partnerom konferencie bol aj Slovenský zväz výrobcov tepla.

Aby sa pri hľadaní odpovedí nepozeralo na problémy slovenského teplárenstva len slovenskými očami, boli na konferenciu pozvaní aj odborníci z Fínska, aby bolo možné porovnať ich a naše skúsenosti.

A prečo práve odborníci z Fínska? Fínsko je krajina, ktorá je pokladaná za európskeho lídra v teplárenstve. Fínske systémy zásobovania teplom sú najmodernejšie a najefektívnejšie v Európe. Aj napriek tomu, že využívajú rovnaké palivá, dokonca ich dovážajú z rovnakých krajín, že majú vyššie náklady na pracovnú silu a dosahujú u nás nepredstaviteľnú 15% ziskovosť, ich ceny tepla sú nižšie ako na Slovensku. A nie sú regulované. Prečo je to tak?

 Videozáznam z konferencie môžete sledovať TU:

Otvorenie

(Henna Knuuttila, Chargé d´Affaires, Embassy od Finland)

"Prehrať na Youtube"

 Situácia v teplárenstve na Slovensku

(Mgr. Ivan Ďuďák, člen predstavenstva SZVT)

"Prehrať na Youtube"

 Z obsahu:

- vývoj teplárenstva na Slovensku v posledných dvoch desaťročiach,

- kľúčové znaky súčasného teplárenstva na Slovensku,

- výzvy pre ďalší rozvoj – prežijú systémy centrálneho vykurovania na Slovensku?

 Prečo je centrálne zásobovanie teplom dôležité vo Fínsku?

(Arto Nuorkivi, Energy-an Consulting, Fínsko)

Prehrať na Youtube

   Z obsahu:

- postavenie centrálneho zásobovania teplom vo Fínsku a porovnanie s inými krajinami,

- trendy v ďalšom rozvoji centrálnych systémov vo Fínsku (v oblasti nových technológií, palív, chladenia, kombinovanej výroby elektriny a tepla, rozvoja distribučných sietí a pod,)

 Regulácia v tepelnej energetike vo Fínsku

(Antti Kohopää, Fínsko)

"Prehrať na Youtube"

  Z obsahu:

- legislatívne prostredie pre teplárenstvo vo Fínsku,

- charakter trhu s teplom vo Fínsku, oblasť regulácie trhu (regulácia cien tepla, nákladov, kvality a pod)

- aktuálne ceny tepla vo Fínsku, ich štruktúra, spôsob stanovenia a spôsob účtovania.

Predstavenie programu SOLVED a možností jeho uplatnenia pri riešení problémov v oblasti regulácie tepelnej energetiky na Slovensku

(Radoslav Mizera, SOLVED)

"Prehrať na Youtube"

Prezentácie:

Diskusia

"Prehrať na Youtube"

 

Publikované 21. Marca 2014

Videozáznam z konferencie SZVT a MH SR o implementácii Smernice EÚ o energetickej efektívnosti do národnej legislatívy v oblasti teplárenstva.

Téma implementácie Smernice EÚ č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti do národnej legislatívy bola od jej prijatia, dňa 25.10.2012, diskutovaná mnohokrát na rôznych fórach, na ktorých sa zatiaľ nestretli súčasne reprezentanti exekutívy, odborných organizácií a teplárenských spoločností.

Preto zväz inicioval zorganizovanie konferencie v spolupráci s MH SR, na ktorú boli pozvaní kľúčoví zástupcovia MH SR, NR SR, ÚRSO, PMÚ, ŠEI, SIEA, ZMOS, SZVT a teplárenských spoločností, čím sa vytvoril priestor na širokú odbornú diskusiu. Konferencia sa konala dňa 7.10.2013, priamo na pôde MH SR. Cieľom bolo zdôrazniť všetkým zúčastneným, že implementácia smernice do národnej legislatívy v oblasti teplárenstva je zložitá, zadefinovať problémy s ňou spojené a nájsť riešenia.

Všetky záväzky, ktoré vyplynú pre Slovensko zo smernice, a teda následne prijaté opatrenia na dosiahnutie záväzkov na zvýšenie efektívnosti a zníženie energetickej náročnosti najmä budov, majú spoločného menovateľa, a to znižovanie spotreby energií, a teda aj tepla, čo bude mať negatívny dopad na systémy CZT znižovaním ich technickej účinnosti.

Ďalej je potrebné spomenúť európske požiadavky aj na znižovanie emisií a podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj požiadavky na modernizáciu existujúcich zariadení, najmä zastaraných rozvodov tepla.

Všetky tieto požiadavky vyvolajú potrebu investícií na strane výrobcov a dodávateľov tepla. Členovia SZVT sa pripravovali na realizáciu investícií, ktoré by naplnili ciele smernice, ale schválené nové regulačné prvky sú len ďalším pokračovaním politiky obmedzovania investícií. V dôsledku čoho sú teplárenské spoločnosti nútené obmedzovať svoje investície, vrátane investícií, ktoré mali v budúcnosti priniesť úsporu nákladov odberateľom tepla.

Ak k záväzkom vyplývajúcim so smernice pridáme fakt, že novovybudovaný objekt s potrebou tepla, ktorý sa nachádza v ekonomicky efektívnom dosahu jestvujúcej sústavy CZT nemá povinnosť sa k tejto sústave CZT pripojiť a ďalej odpájanie sa odberateľov od sústav CZT aj v dôsledku zle nastavenej regulácie, je na mieste otázka „ako ďalej so systémami CZT na Slovensku“? Bez nich je naplnenie cieľov smernice ohrozené. O tom svedčí aj široká odborná diskusia počas konferencie, z ktorej videozáznam môžete sledovať TU:

Otvorenie konferencie a privítanie hostí – Ing. Miroslav Obšivanýpredseda predstavenstva SZVT

"Prehrať na youtube"

 Príhovor ministra hospodárstva - Ing. Tomáš Malatinský

"Prehrať na Youtube"

Prezentácia - Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti – jej ciele a požiadavky na tepelnú energetiku - Ing. Miroslav Mariaš, hlavný radca - odbor medzinárodných vzťahov v energetike MH SR

"Prehrať na Youtube"

Prezentácia - Možnosti implementácie Smernice EÚ o energetickej efektívnosti v teplárenskom sektore - Clotilde Perraudin, expert EFIEES pre európsku energetickú politiku

"Prehrať na Youtube"

Prezentácia - Dopady implementácie Smernice EÚ na štrukturálne fondy EÚ a efektívnosť teplárenstva - Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., odbor legislatívy, vzdelávania a metodológie SIEA

"Prehrať na Youtube"

Prezentácia – Tucet najväčších prekážok na ceste ku zvýšeniu efektívnosti slovenského teplárenstva – Ing. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva SZVT

"Prehrať na Youtube"

Diskusia

"Prehrať na Youtube"

Fotogaléria

"Prehrať na Youtube"

  

Publikované 16. Októbra 2013

Prezentácie z odbornej konferencie "Teplárenstvo - ako ďalej?"

V dňoch 2.-3.2.2012 a 20.-21.2.2012 sa konala konferencia organizovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v spolupráci so Slovenským zväzom výrobcov tepla v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Konferencia sa venovala aktuálnym témam, ako napríklad zmenám, ktoré so sebou priniesla novelizácia zákona o tepelnej energetike č. 184/2011, správnemu zúčtovanie nákladov na dodávku tepla za predchádzajúce regulačné obdobie a chybám spojeným s aplikáciou regulačného rámca, energetickej efektívnosti pri zásobovaní teplom, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby v teplárenstve.

Prednášky, ktoré odzneli na týchto odborných podujatiach, Vám ponúkame v elektronickej podobe.

PREZENTÁCIE:

Publikované 27. Februára 2012

Európske FÓRUM o energetickej efektívnosti 2011

fórum o energetickej efektívnosti - banner

Dňa 27.10.2011 sa v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave konalo Európske fórum o energetickej efektívnosti 2011. Podujatie pod záštitou Stanislava Janiša, predsedu Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu organizoval Slovenský zväz výrobcov tepla a EUROPEAN FEDERATION OF INTELLIGENT ENERGY EFICIENCY SERVICES ( EFIEES). Európske fórum je štvrté v poradí a historicky sa prvý krát uskutočnilo v Slovenskej republike. 

Úlohou konferencie bola odborná diskusia o energetickej efektívnosti, legislatíve, finančných nástrojoch a povinnostiach za účasti najvyšších predstaviteľov Európskej komisie, slovenskej exekutívy, EFIEES a SZVT.

Na záver konferencie predložil Ing. Mirosla Obšivaný, predseda predstavnestva SZVT návrhy opatrení, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sa potenciál na dosiahnutie zníženia spotreby primárnych energetických zdrojov reálne mohol začať využívať a aby bolo možné mobilizovať zdroje venované na prioritu - energetická efektívnosť v nasledujúcom programovacom období 2014-2020. Navrhnuté opatrenia nájdete v priloženom dokumente pod názvom "Závera a odporúčania Európskeho fóra o energetickej efektívnosti 2011".

Nižšie prikladáme prezentácie rečníkov, ktorí na fóre vystúpili:

Publikované 27. Októbra 2011