Aktuality

Stanovisko SZVT k vyjadreniam redaktorky Martiny Ruttkayovej na portáli www.aktualne.sk, ktoré boli zverejnené dňa 18.9.2015 a 23.9.2015.

Od 1.5.2014 je v platnosti novela zákona o tepelnej energetike. Od jej schválenia bol do NR SR predložený už štvrtý návrh na jej zmenu, spísaná petícia proti novele, podaný návrh na Ústavný súd...........Všetky argumenty podsúvané predkladateľmi novely a petičným výborom s podporou politickej strany OĽANO považujeme za účelové a zavádzajúce,pretože nevzišli z odbornej diskusie k problematike, ale z potreby obhajovať záujmy úzkej skupiny ľudí a využiť tému, ktorá sa dotýka širokej vrstvy občanov, ako nástroj politického boja.

Rovnako tendenčné a účelové sú k danej téme aj vyjadrenia redaktorky Martiny Ruttkayovej, ktoré prezentuje vo svojich článkoch na portali aktualne.sk

V prílohe nájdete stanovsiko SZVT k vyjadreniam redaktorky MartinyRuttkayovej na portáli aktulane.sk, ktoré boli zverejnené dňa 18.9.2015 a 23.9.2015:

Publikované 28. Septembra 2015