Výnosy

Výnos ÚRSO č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike

Výnos ÚRSO č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike
Publikované 3. Augusta 2011

Výnos ÚRSO č. 2/2009,

Výnos ÚRSO č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008
Publikované 3. Augusta 2011

Výnos ÚRSO č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Výnos ÚRSO č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
Publikované 3. Augusta 2011

Výnos ÚRSO č. 06/2010

Výnos ÚRSO č. 06/2010 ,ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov

Publikované 3. Augusta 2011

Výnos ÚRSO č. 1/2009 Z. z.

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
Publikované 22. Júna 2010

Výnos ÚRSO č. 1/2010 Z. z.

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. mája 2010 č. 1/2010, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenonvej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
Publikované 22. Júna 2010

Výnos ÚRSO č. 6/2008 Z. z. konsolidované znenie

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla
Publikované 22. Júna 2010

Výnos ÚRSO č. 6/2009 z. Z.

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008

Publikované 22. Júna 2010

Výnos ÚRSO č. 7/2009 Z. z.

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. septembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
Publikované 22. Júna 2010

Výnos ÚRSO č. 7/2008, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 1/2008

Výnos ÚRSO č. 7/2008, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré výnosy, ktorý nadobudol účinnosť 10.10.2008.
Publikované 1. Novembra 2008

Výnos ÚRSO č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla

Výnos ÚRSO č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla, ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2008.
Publikované 1. Septembra 2008

Výnos ÚRSO č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Výnos ÚRSO č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania, ktorý nadobudol účinnosť 25.6.2008.
Publikované 1. Júla 2008

Výnos URSO č. 6/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov

Výnos ÚRSO č. 6/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, ktorý nadobudol účinnosť 23.8.2007.
Publikované 1. Septembra 2007

Výnos ÚRSO č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie

Výnos ÚRSO č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sietových odvetviach a spôsob jej vykonania, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2007
Publikované 1. Augusta 2007

Výnos ÚRSO č. 1/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu, dodávku tepla

Výnos ÚRSO č. 1/2006 , ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.
Publikované 25. Februára 2007

Výnos ÚRSO č. 1/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu, dodávku tepla

Výnos ÚRSO č. 1/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2005.

Publikované 24. Februára 2007