Orgány SZVT

Predstavenstvo

+421 915 820 071
Ing. Stanislav Janiš
predseda predstavenstva
Slovenský zväz výrobcov tepla
Unionka 54, 960 01 Zvolen
0903 697 804
Ing. Jozef Krázel
podpredseda predstavenstva
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 39, 926 01 Sereď
+421 48 3220 201
Ing. Ondrej Borguľa
podpredseda predstavenstva
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, 97401 Banská Bystrica
+421 2 4949 3255
+421 2 4949 3250
Ing. Rudolf Pradla
člen predstavenstva
Teplo GGE, a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
+421 2 682 072 33
Ing. Peter Dobrý
člen predstavenstva SZVT
Veolia Energia Slovesko, a.s.
Einsteinova 25 - Digital Park II, 851 01 Bratislava
+421 2 57 372 866
+421 2 57 372 861
Ing. Juraj Mydliar
člen predstavenstva SZVT
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, 829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
+421 55 6192 003
Ing. Peter Mihaľov, PhD.
člen predstavenstva SZVT
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice
+421 51 7567701
+421 51 7567703
Ing. Natália Banduričová
členka predstavenstva
SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
Volgogradská 88, 080 98 Prešov
+421 33 5553 111
+421 33 5536 168
Ing. Katarína Kalinayová
členka predstavenstva
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, 917 42 Trnava
+421 45 5498 625
+421 45 5498 626
Mgr. Ivan Ďuďák
člen predstavenstva
Hriňovská energetická s.r.o.
Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
+421 55 4607 257
+421 55 4607 257
Ing. Jozef Fabian
člen predstavenstva
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s.
Ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou

Dozorná rada

+421 043 586 30 11
Ing. Stanislav Vilček
predseda dozornej rady
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
+421 51 4521 839
+421 51 4520 621
Ing. Pavol Hužvár
člen dozornej rady
SABYT, s.r.o.
Mieru 8, 083 01 Sabinov
+421 037 6923427
Ing. Ľubomír Berežný
člen dozornej rady
Nitrianska teplárenská, a.s.
Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

Čestný predseda

+421 918 733 750
Ing. Miroslav Obšivaný
Čestný predseda
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, 03601 Martin

Výkonné pracovisko

+421 45 5320 765, 0918 423 285
+421 45 5320 767
Ing. Zuzana Klčová
výkonná riaditeľka
SZVT
Unionka 54, 96001 Zvolen
+421 45 5320 770
+421 45 5320 767
Jana Axmanová
administratívna pracovníčka - účtovníčka
SZVT
Unionka 54, 96001 Zvolen

Regionálne štruktúry

+421 51 756 7701
+421 51 756 7703
Ing. Natália Banduričová
Východoslovenský región
Spravbytkomfort, a.s.
Volgogradská 88, 080 98 Prešov
+421 47 549 2398
+421 47 549 2399
Mgr. Ivan Ďuďák
Stredoslovenský región
Rimavská energetická s.r.o.
Železničná 990, 981 01 Hnúšťa
+421 33 555 3111
+421 33 553 6168
Ing. Katarína Kalinayová
Západoslovenský región
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, 917 42 Trnava