Aktuality

Video - ZELENÉ MESTÁ AJ VĎAKA CZT

Každý z nás môže svojim správaním prispieť k udržaniu zdravého životného prostredia. Nielen separovaním odpadu, častejším využívaním hromadnej dopravy, ale aj POSTOJOM K SPÔSOBU VYKUROVANIA. Naše mestá a obce, ktoré disponujú centrálnym vykurovaním (CZT), patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci EÚ. CZT je ekologické, pohodlné, moderné, je „SMART". Chráni naše ovzdušie a zdravie. Slovensko má vybudovanú vzácnu infraštruktúru diaľkového vykurovania. Je jednou z najviac rozvinutých a závidia nám ju mnohé západoeurópske mestá a krajiny. https://teploslovenska.sk/pre-verejnost-odberatelov-tepla/co-je-czt 

Publikované 17. Augusta 2020