Aktuality

Postavenie systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) v modernej nízkouhlíkovej energetike

Slovensko čaká aproximácia SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov do našej legislatívy. Tá sa dotkne minimálne zákona o tepelnej energetike, zákona o podpore OZE, zákona o energetike, zákona o regulácii …

Prednedávnom bola snaha o rýchlu novelizáciu zákona o tepelnej energetike bez zohľadnenia smernice, že treba urýchlene odstrániť diskrimináciu individuálneho vykurovania, t.j. povoliť novú výstavbu zdrojov tepla aj tam, kde zdroje sú, t.j. odpájanie sa od CZT. O tzv. diskriminácii ako dôvode spomíname v inom článku.

Viac sa dočítate TU: http://www.oenergetike.sk/teplo/postavenie-systemov-centralneho-zasobovania-teplom-czt-v-modernej-nizkouhlikovej-energetike/

Publikované 22. Apríla 2020