Aktuality

Ochrana ovzdušia - úloha systémov CZT - Ing. Janiš na RTVS - 26.2.2019

Od začiatku roka bola vo viacerých oblastiach na Slovensku vyhlásená smogová situácia. Týkala sa napríklad Ružomberka, Martina, Jelšavy či Nitry. Odborníci upozorňujú na zdravotné riziká, smog totiž dokáže ohroziť zdravie. Najviac to pociťujú citlivejšie skupiny ľudí, teda dôchodcovia, deti, tehotné ženy či ľudia trpiaci dýchacími problémami. Jedným zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich znečistenie ovzdušia a vytváranie smogu je okrem dopravy aj vykurovanie. Akú úlohu zohrávajú systémy CZT priblížil Stanislav Janiš, predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Video nájdete v sekcii "média - zaujalo nás v médiách" TU: https://teploslovenska.sk/media/zaujalo-nas-v-mediach 

Publikované 26. Februára 2019