Aktuality

Slovenský zväz výrobcov tepla má nové vedenie

Dňa 20.4.2017 sa konalo na Štrbskom Plese Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobcov tepla na ktorom sa hodnotila činnosť zväzu za uplynulý rok, rokovalo sa o úprave stanov, hlavných úlohách pre nasledujúce obdobie a v zmysle stanov SZVT sa po 5 rokoch opäť konali voľby do orgánov zväzu na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Tohtoročné voľby boli mimoriadne tým, že sa Ing. Miroslav Obšivaný, ktorý vo funkcii predsedu predstavenstva zväzu pôsobil dlhých 19 rokov, rozhodol viac nekandidovať do predstavenstva. Preto si novozvolené predstavenstvo zo svojich radov volilo aj nového predsedu a dvoch podpredsedov predstavenstva.

Novým predsedom predstavenstva zväzu sa stal Ing. Stanislav Janiš, ktorý už vo zväze pôsobil 2 roky ako generálny sekretár SZVT.

Do predstavenstva zväzu boli valným zhromaždením ďalej zvolení: 

 1. Ing.  Krázel Jozef, Energetika Sereď, s.r.o., ktorého si novozvolení členovia predstavenstva zvolili za podpredsedu predstavenstva SZVT
 2. Ing.  Borguľa Ondrej, STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica, ktorého si novozvolení členovia predstavenstva zvolili za podpredsedu predstavenstva SZVT
 3. Ing.  Banduričová Natália, Spravbytkomfort, a.s., Prešov, členka predstavenstva SZVT
 4. Mgr. Ďuďák Ivan, Hriňovská energetická, a. s., Hriňová, člen predstavenstva SZVT
 5. Ing. Fabian Jozef, Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.,  člen predstavenstva SZVT
 6. Ing. Kalinayová Katarína, Trnavská teplárenská, a.s., Trnava,  členka predstavenstva SZVT
 7. Kot  Miroslav, Veolia Energia, a.s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT
 8. Ing. Mihaľov Peter, Tepláreň Košice, a.s.,  člen predstavenstva SZVT
 9. Ing.  Mydliar Juraj, Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT
 10. Ing.  Pradla Rudolf, GGE, a.s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT

Do dozornej rady boli valným zhromaždením zvolení: .  

 1. Ing. Vilček Stanislav, TEHOS, s.r.o.,  Dolný Kubín, predseda DR SZVT
 2. Ing. Hužvár Pavol, Sabyt, s.r.o., Sabinov, člen DR SZVT
 3. Ing. Berežný Ľubomír, Nitrianska teplárenská, a.s., člen DR SZVT

Bývalému predsedovi SZVT, Miroslavovi Obšivanému, vyjadrilo predstavenstvo a celá členská základňa poďakovanie za dlhoročnú činnosť a obetavosť pri hájení záujmov zväzu a podpore CZT. Za dlhoročné zásluhy, odborný a  osobný prínos ho valné zhromaždenie  zvolilo do funkcie čestného predsedu zväzu. 

 

Publikované 21. Apríla 2017