ONLINE CHAT pre novinárov

Na tejto stránke je vždy uverejnený dátum a presná hodina nadchádzajúceho CHATu. V archíve sú k dispozícii záznamy z predchádzajúcich CHATov
Máte záujem zapojiť sa do online CHATu na www.szvt.sk?
  1. Požiadajte nás e-mailom na adrese szvt@szvt.sk  alebo telefonicky na čísle 045/5320 765 o vytvorenie užívateľského konta.
  2. Výkonná riaditeľka pre Vás vytvorí užívateľské konto a na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám zašle prihlasovacie meno a heslo spolu s odkazom na stránku, na ktorú sa prihlásite po zadaní údajov, ktoré obdržíte od SZVT. Toto konto je platné aj pre nadchádzajúce CHATy. Pred každým novým CHATom je však potrebné kontaktovať SZVT a požiadať o povolenie vstupu. Bez povolenia nie je možné sa CHATu zúčastniť.
  3. Po prihlásení sa a kliknutí na Press room sa stanete aktívnym účastníkom chatu. V pravom rohu vidíte registrovaných účastníkov, ktorí sa už na chat prihlásili. Ak si želáte položiť otázku priamo niektorému z účastníkov chatu, kliknite na jeho meno. Ukáže sa Vám dialógové okno s jeho menom, v ktorom sa bude nachádzať voľný riadok (biely obdĺžnik). Do tohto riadku napíšete otázku a potvrdíte tlačítkom „enter“. Vašu otázku uvidí len ten, koho sa pýtate. V prípade, že chcete napísať odkaz pre všetkých účastníkov chatu píšete do voľného riadku (biely obdĺžnik), ktorý sa nachádza úplne v spodnej časti stránky. Pred uvedeným riadkom sú písmenka B I U, pomocou ktorých môžete meniť tvar, hrúbku písma a podčiarknutie textu. Vpravo hore sú 4 znaky. Kliknutím na prvý znak (nota) sa Vám zapne zvuková signalizácia. Pomocou druhého znaku (ceruzky) môžete meniť farbu písma. Pomocou tretieho znaku môžete vkladať symboly priamo do textu.
  4. Po vypršaní času vymedzeného pre chat, bude chat ukončený a archivovaný.

Plánované CHATy:

Momentálne nie sú naplánované žiadne CHATy.