Aktuality

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

MH SR vyhlásilo termín aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike. Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  

Aktualizačnú odbornú prípravu z poverenia MH SR organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. AOP sa bude konať v dňoch od 27. - 28. septembra  2021 v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť na AOP najprv prihlásili na SIEA prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete TU: https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/aktualizacna-priprava-tepelna-energetika/  

A zároveň je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili aj na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“.

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“.

Podmienky účasti a organizačné pokyny nájdete v prílohe pod názvom „ORGANIZAČNÉ POKYNY

Publikované 8. Augusta 2021