Orgány SZVT

Predstavenstvo

+421 43 4010 400
+421 43 4010 401
Ing. Miroslav Obšivaný
predseda predstavenstva
STEFE Martin, a.s.
Východná 14, Martin , 03601 Banská Bystrica
Ing. Jozef Krázel
podpredseda predstavenstva
Teplo GGE, a.s.
, Bratislava
+421 2 4949 3255
+421 2 4949 3250
Ing. Rudolf Pradla
člen predstavenstva
Teplo GGE, a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
+421 2 682 072 33
Miroslav Kot
člen predstavenstva SZVT
Veolia Energia Slovesko, a.s.
Einsteinova 25 - Digital Park II, 851 01 Bratislava
+421 2 57 372 866
+421 2 57 372 861
Ing. Juraj Mydliar
člen predstavenstva SZVT
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 1
+421 55 6192 925
+421 55 6742 816
Ing. Peter Mihaľov, PhD.
člen predstavenstva SZVT
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice
+421 51 7567701
+421 51 7567703
Ing. Natália Banduričová
členka predstavenstva
SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
Volgogradská 88, 080 98 Prešov
+421 33 5553 111
+421 33 5536 168
Ing. Katarína Kalinayová
členka predstavenstva
Trnavská teplárenská, a.s.
Cobrugova 84, 917 42 Trnava
+421 45 5498 625
+421 45 5498 626
Mgr. Ivan Ďuďák
člen predstavenstva (7.)
Hriňovská energetická s.r.o.
Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
+421 55 4607 257
+421 55 4607 257
Ing. Jozef Fabian
člen predstavenstva (8.)
Tepelné hospodárstvo Moldava a.s.
Ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou

Dozorná rada

+421 51 4521 839
+421 51 4520 621
Ing. Pavol Hužvár
predseda dozornej rady
SABYT, s.r.o.
Mieru 8, 083 01 Sabinov
+421 47 4831 506
+421 47 4831 507
Ing. Ladislav Balga
podpredseda dozornej rady
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
+421 33 7624 455
+421 33 7624 455
JUDr. Ing. Eva Kolláriková,PhD
členka dozornej rady
BYTOVÝ PODNIK PIEŠŤANY, s.r.o.
Školská 19, 921 01 Piešťany

Generálny sekretár

+421915820071
Ing. Stanislav Janiš
Generálny sekretár SZVT
Slovenský Zväz Výrobcov Tepla
Unionka 54, 96001 Zvolen

Výkonné pracovisko

+421 45 5320 765, 0918 423 285
+421 45 5320 767
Ing. Zuzana Klčová
výkonná riaditeľka
SZVT
Unionka 54, 96001 Zvolen
+421 45 5320 770
+421 45 5320 767
Jana Axmanová
administratívna pracovníčka - účtovníčka
SZVT
Unionka 54, 96001 Zvolen

Regionálne štruktúry

+421 51 756 7701
+421 51 756 7703
Ing. Natália Banduričová
Východoslovenský región
Spravbytkomfort, a.s.
Volgogradská 88, 080 98 Prešov
+421 47 549 2398
+421 47 549 2399
Mgr. Ivan Ďuďák
Stredoslovenský región
Rimavská energetická s.r.o.
Železničná 990, 981 01 Hnúšťa
+421 33 555 3111
+421 33 553 6168
Ing. Katarína Kalinayová
Západoslovenský región
STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16, 917 42 Trnava