Aktuality

Aktualizačná odborná príprava v tepelnej energetike

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.   

MH SR aktuálne vyhlásilo prvý termín tohtoročnej aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike. Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. Termín AOP je zverejnený na webovej stránke SIEA:

TU: https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/aktualizacna-priprava-tepelna-energetika/

Druhá tohtoročná aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

v dňoch 03. - 04. októbra 2022

v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen 

Tento termín AOP je prioritne určený pre tých držiteľov osvedčenia, ktorí sa poslednej aktualizačnej prípravy zúčastnili v termíne 7. novembra 2017 a tých, ktorí absolvovali skúšku dňa 9.11.2017. Preto prosíme, aby sa aj na SZVT na uvedený termín prioritne prihlasovali títo držitelia osvedčenia. 

 AKO MÁ ZÁUJEMCA O ÚČASŤ NA AOP POSTUPOVAŤ: 

  1. KROK

Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť na tejto AOP najprv prihlásili na SIEA prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete

TU: https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/aktualizacna-priprava-tepelna-energetika/

  1. KROK

Následne je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili aj na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“.  

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“. 

  1. KROK

Faktúra za účasť Vám bude vystavená po skončení akcie a zaslaná na vami zadanú adresu poštou. Poplatok vopred neuhrádzajte. 

O prípadnej zmene termínov Vás budeme včas informovať na našom webe.

Publikované 24. Augusta 2022