Aktuality

POĎ ŠTUDOVAŤ ENERGETIKU! TEPLÁRI HĽADAJÚ NOVÝCH KOLEGOV

Končíš základnú školu a nevieš kam ďalej? Ale vieš, že chceš študovať na škole, ktorá ťa pripraví flexibilne k potrebám trhu, lebo nechceš po štúdiu skončiť na úrade práce? Chceš prácu, za ktorú dostaneš aj slušnú plácu? Chceš študovať profesiu s potenciálom lokálneho, regionálneho, ale aj globálneho uplatnenia? tak si tu správne.

Výroba a dodávka tepla zohráva významnú úlohu nielen z pohľadu domácností či podnikov, ktoré od nej závisia, ale aj celkovej ekonomiky. V súčasnosti má Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) po celom Slovensku 106 členov (výrobcov a dodávateľov tepla), ktorí zamestnávajú približne 3600 zamestnancov, teda ekvivalent jednej automobilky. Oproti tomuto, ale aj ďalším odvetviam, je tu jeden drobný rozdiel. Kým niektoré dnes moderné odvetvia sa o 10 rokov môžu presunúť do iných krajín, teplo v domácnostiach, školách, priemysle, či administratívnych budovách bude treba vždy.

 Potom si tu správne.

Stredná odborná škola technická v Čadci pripravuje žiakov pre potreby pracovného trhu v oblasti výroby a distribúcie tepla a elektrickej energie. Keď doštuduješ, môžeš získať prácu v niektorej členskej spoločnosti SZVT. Každá bude potrebovať nových kolegov. Členovia SZVT ponúkajú možnosť spolupráce už počas štúdia. V ich prevádzke môžeš absolvovať odbornú prax, letnú brigádu a získať bohaté skúsenosti

Ďalšie školy, ktoré ponúkajú štúdijum v tejto študijnej oblasti:

Stredná odborná škola v Prievidzi, Terézie Vansovej 32, 971 01 Prievidza;  www.sospd.sk 

SOŠE Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava; www.sose-trnava.edu.sk 

 

 

Publikované 8. Marca 2021