Aktuality

Druhý termín Aktualizačnej odbornej prípravy na podnikanie v tepelnej energetike 29.-30.6.2020

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. 

Termín AOP je zverejnený na webovej stránke SIEA: 

https://www.siea.sk/pozvanky/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike-290620/

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

v dňoch 29. – 30. júna 2020

v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Tento termín aktualizačnej prípravy je prioritne určený pre tých držiteľov osvedčenia, ktorí naposledy absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu v termíne 1. – 2. júna 2015.

AKO MÁ ZÁUJEMCA O ÚČASŤ NA AOP POSTUPOVAŤ:

  1. KROK

Záujemcovia o účasť na tejto AOP musia  byť prihlásení na SIEA.

  1. KROK

Záujemcovia, ktorí zaslali na SZVT prihlášku na pôvodne vyhlásený termín (t.j. 01.-02.6.2020), nemusia na SZVT zasielať prihlášku na tento aktuálny termín AOP. Automaticky sa s ich účasťou počíta. Prihlášku zašlú len tí záujemcovia, ktorí sa prihlásili na pôvodný termín na SIEA a na SZVT zatiaľ prihlášku nezaslali. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“. Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“. Informácie o priebehu AOP nájdete v príloho pod názvom "ORGANIZAČNÉ POKYNY".

 

 

Publikované 1. Júna 2020