Aktuality

Prvý termín Aktualizačnej odbornej prípravy na podnikanie v tepelnej energetike 22.-23.6.2020

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. 

Termín AOP je zverejnený na webovej stránke SIEA: 

https://www.siea.sk/pozvanky/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike-220620/

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

v dňoch 22. – 23. júna 2020

v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Tento termín aktualizačnej prípravy je prioritne určený pre tých držiteľov osvedčenia, ktorí naposledy absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu v termíne 4. – 5. mája 2015, resp. skúšku 21.5.2015.

AKO MÁ ZÁUJEMCA O ÚČASŤ NA AOP POSTUPOVAŤ:

  1. KROK

Záujemcovia o účasť na tejto AOP musia byť prihlásení na SIEA.

  1. KROK

Záujemcovia, ktorí zaslali na SZVT prihlášku na niektorý z pôvodne vyhlásených termínov (t.j. na 27.-28.4 alebo 11.-12.5. alebo 18.-19.5), nemusia na SZVT zasielať prihlášku na tento aktuálny termín AOP. Automaticky sa s ich účasťou počíta. Prihlášku zašlú len tí záujemcovia, ktorí sa prihlásili na niektorý z uvedených termínov na SIEA a na SZVT zatiaľ prihlášku nezaslali. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“. Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“. Informácie o priebehu AOP nájdete v príloho pod názvom "ORGANIZAČNÉ POKYNY".

 

 

Publikované 2. Júna 2020