Aktuality

AUG
25
2022
Odborná príprava k skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike

MH SR vyhlásilo termín skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike. Skúška sa bude konať

dňa 06. októbra  2022 o 8.30 h

v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Viac info o podmienkach skúšky nájdete TU:

https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/podmienky-skusok_teplo/

Pred konaním skúšky bude prebiehať odborná príprava (ďalej „OP“) k skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v TE. Z poverenia MH SR odbornú prípravu organizuje SZVT. OP sa bude konať v dňoch od 03. - 05. októbra  2022 v hoteli v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Je potrebné, aby sa záujemcovia o vykonanie skúšky prihlásili na SIEA prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete TU:   https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/ .

V prípade záujmu aj o absolvovanie odbornej prípravy k skúške je potrebné, aby sa záujemcovia o odbornú prípravu k skúške prihlásili na SZVT v zmysle pokynov uvedených v prihláške. Prihlášku na SZVT nájdete nižšie v priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“.

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“.

Podmienky účasti a organizačné pokyny nájdete v prílohe pod názvom „ORGANIZAČNÉ POKYNY“.

 

(kliknite pre pokračovanie)