Účasť SZVT v komisiách

Účasť SZVT v komisiách

NR SR - Energetická komisia pri Výbore pre hospodársku politiku (Ing. Obšivaný, Ing. Krázel)

MH SR - Pracovná komisia vytvorená pre vypracovanie finálnej verzie Energetickej politiky SR (Ing. Obšivaný)

MH SR - Pracovná skupina pre programové obdobie kohéznej politiky EU 2014-2020" (Ing. Obšivaný ako nestály člen) 

RÚZ - Člen prezídia RÚZ (Ing. Obšivaný)

RÚZ - Energetická komisia (Ing. Pradla)

Priame kontakty na:

-  Národnú radu SR

-  Ministerstvo hospodárstva SR

-  Ministerstvo financií SR

-  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

-  Tripartitu - prostredníctvom RÚZ (Republikovej únie zamestnávateľov)

-  Združenie miest a obcí

Na základe toho je SZVT zaradené v legislatívnom procese ako združenie, ktoré dostáva návrhy zákonov a noviel zákonov na pripomienkovanie.

 

Publikované 11. Septembra 2013